FAQ

Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden:

Algemeen

Ik heb problemen met het afspelen van de modules, hoe los ik dit op?

- Controleer of je een recente versie van je browser hebt (gebruik voor Internet Explorer versie 8 of hoger).
- Controleer of je een recente versie van Adobe Flash Player hebt.
- Wanneer je Internet Explorer gebruikt, kunnen pop-ups (die gebruikt worden voor het openen van leermodules) in sommige gevallen geblokkeerd worden. Om te controleren of dat het geval is, ga in je browser naar 'Opties' -> 'Internetopties' -> 'Privacy' -> 'Pop-upblokkering inschakelen'. Controleer of het probleem verholpen is als je dit hebt uitgevinkt en toegepast.

Ik wil mijn wachtwoord / e-mailadres / persoonlijke gegevens veranderen, waar doe ik dat?

Zodra je ingelogd bent zie je links in beeld een blok met 'Instellingen'. Hierbinnen zit 'Mijn profielinstellingen'. Als je daarop klikt, komen er twee opties tevoorschijn: 'Wijzig profiel' of 'Verander wachtwoord'. Bij 'Wijzig profiel' heb je onder andere de mogelijkheid om je e-mailadres, telefoonnummer en plaats te veranderen.

Ik wil gegevens veranderen die niet in mijn profielinstellingen staan, kan ik dat zelf doen?

Nee, het aanpassen van de praktijk of praktijkbegeleider kan alleen door beheerders van de e-learning omgeving gebeuren.

Alleen voor cursisten

Waarom staat er rechts in beeld onder 'Status voltooien cursus' dat ik nog niet alle onderdelen heb voltooid?

Je moet alle onderdelen van de cursus afgevinkt hebben om de cursus te voltooien. Leeronderdelen krijgen pas de status 'voltooid' als je alle video's en slides binnen dit onderdeel hebt bekeken. Toetsen worden pas afgevinkt als er een bepaald percentage vragen goed is beantwoord.

Let op: de voortgangsstatus in dit blok wordt niet direct bijgewerkt, dit kan maximaal een kwartier duren.

Waar zie ik de voortgang van al mijn cursussen?

Wanneer je een cursus binnengaat zie je links in beeld onder 'Instellingen' het kopje 'Cursusbeheer' met 'Cijfers'. Je hebt hierbinnen twee overzichtsmogelijkheden: 'Rapport' en 'Overzichtsrapport'. De optie 'Overzichtsrapport' laat de cijfers van alle beschikbare cursussen zien.

Alleen voor praktijkbeheerders

Waar zie ik de voortgang van alle cursisten van de praktijk?

Wanneer je ingelogd bent als praktijkbeheerder en je een cursus binnengaat zie je aan de rechterkant (onder je gegevens) een link 'Klik hier voor een overzicht van de voortgang'. Je krijgt dan een overzicht met de voortgang van alle cursisten in alle beschikbare cursussen.

Een andere manier om een overzicht te krijgen is te vinden onder 'Instellingen' het kopje 'Cursusbeheer' met 'Cijfers'. Je hebt hierbinnen twee overzichtsmogelijkheden: 'Rapportage' en 'Rapport'.
De optie 'Rapportage' laat de cijfers binnen deze cursus van elke cursist zien. 
De optie 'Rapport' laat individuele rapporten zien. Rechts in beeld kan de gewenste cursist gekozen worden.

Er is ook een optie om alle cijfers te exporteren. Onder 'Cijferbeheer' en dan 'Exporteer' zijn verschillende exporteerformaten te vinden.

Hoe kan ik examenpogingen van cursisten inzien?

Wanneer je in een cursus zit en op een examen drukt, verschijnt er een scherm met wat informatie over het examen en jouw huidige pogingen. Hier bevindt zich, behalve een knop op het examen zelf na te lopen, ook een link naar het overzicht van alle pogingen van de cursisten van de praktijk. Dit is meestal een blauwe link die begint met 'Pogingen:'. Het overzicht bevat gedetailleerde informatie over pogingen, zoals de starttijd, de gebruikte tijd en het gemiddelde van alle pogingen.

Laatste wijziging: maandag, 23 september 2013, 16:45